Cafetaria Lammers moet gevel toch aanpassen

Burgemeester en Wethouders van Middelburg vinden toch dat Cafetaria Lammers de kleur van de gevel en de daarop geschilderde teksten moet wijzigen. De cafetaria krijgt hiervoor twee jaar de tijd.

001_food-image-1075436.jpeg

De gemeenteraad eiste eerder in september dat er niet zou worden opgetreden tegen overtredingen van de regels voor welstand (wat wel en niet mag met een pand), zolang er geen nieuwe welstandsnota is vastgelegd.

De raad stelde, in een door onder meer de VVD ingediende motie, dat de huidige gemeentelijke richtlijnen in strijd zouden zijn met nieuwe, versoepelde, landelijke regels. Volgens B en W is hiervan echter geen sprake en moet de cafetaria zijn gevel aanpassen.

Foto: Frans Middelburg