Foodstep en FSIN: CBS-cijfers overdreven goed

Foodstep en FSIN: CBS-cijfers overdreven goed

Volgens de FSIN/Foodstep-cijfers is de Horeca niet gegroeid (nulgroei) terwijl het CBS een groei van 3,2 procent waarneemt. In augustus vorig jaarwas er ook al onenigheid over de cijfers.

Daar hadden de partijen toen de volgende verkalring voor:’Het verschil kan deels komen doordat verschillende grootheden worden gemeten’, zei Rien de Koning toen namens Foodstep. ‘Ons is niet bekend hoe het CBS de cijfers berekent. Wij gebruiken gegevens als de inkoopkosten van 10.000 verkooppunten, cijfers van ketens en consumentenonderzoek.’

CBS-woordvoerder Peter Hein van Mulligen zei alle vertrouwen te hebben in de cijfers van zijn organisatie. ‘Die zijn behoorlijk objectief. We verkrijgen ze door een representatieve steekproef onder horecabedrijven. Die zijn verplicht mee te werken.’

Overigens betekenen de florissante groeicijfers helemaal niet dat het goed gaat met de horeca, verduidelijkte hij toen. ‘Ze komen uit een diep dal.’

Zie ook:

vrijdag 24 februari 2012, Ron Jansen