ING: Volumekrimp in 2012; hotellerie stagneert

ING: Volumekrimp in 2012; hotellerie stagneert

De onzekerheid die de huidige economische situatie met zich meebrengt, zet het consumentenvertrouwen onder druk en zorgt voor een verwachte volumekrimp van 1 procent voor 2012. De 2 procent volumegroei in 2011 lijkt daardoor van korte duur, aldus ING Economisch Bureau.

Redenen voor de verwachte volumekrimp zijn de oplopende werkloosheid, de teruglopende koopkracht en – de daaruit voortvloeiende – lagere consumentenbestedingen.

Hotellerie enige zonder krimp
De hotellerie is volgens ING Economisch Bureau de enige horecasector waarin geen krimp zal plaatsvinden. In 2011 was er voor het tweede opeenvolgende jaar volumegroei voor dit segment. Hotels zetten toen zo’n 3 procent meer overnachtingen, maaltijden en drankjes af.

Een flink deel van die economische groei kwam voor rekening van buitenlandse gasten. Omdat de economie buiten Nederland volgens ING Economisch Bureau licht groeit, wordt voor de hotellerie stagnatie in plaats van krimp verwacht.

2011 uitzondering voor restaurants
Voor de restaurantsector was over 2011 voor het eerst sinds jaren weer sprake van een toename van de afzet: 2,5 procent. Voor het huidige kalenderjaar wordt een volumekripverwachting van 1 procent uitgesproken.

Prijsstijgingen in cafés
Cafés ondervinden in 2012 hinder van de teruglopende consumentenbestedingen, waardoor de afzet naar verwachting afneemt met ruim 1,5 procent. ING Economisch Bureau rapporteert dat de sector dit waarschijnlijk – evenals in voorgaande jaren – met prijsstijgingen zal proberen dit te compenseren.

Cafetaria geen groeisegment meer
Ook voor de cafetariasector geldt dat het de groei van vorig jaar niet kan continueren. Over 2011 nam het volume met 4,5 procent toe en lag de omzet, mede door hogere prijzen aldus ING Economisch Bureau, zelfs 8 procent hoger.

Voor 2012 spreekt het bureau echter een krimp in het volume van ongeveer 1 procent uit. De reden is voor dit segment eveneens de negatieve effecten van de teruglopende consumentenbestedingen.

vrijdag 23 maart 2012, Rik Leonards