Kwalitaria is groen

Kwalitaria is groen

De groene codering betekent dat de onderneming de voedselveiligheid, drank- en rookwetgeving goed naleeft. Sinds 2008 worden de beoordelingen op de NVWA website geplaatst, zodat consumenten hun keuze hierop kunnen baseren. Om de beoordelingen duidelijker weer te geven, is er een stoplichtsysteem opgezet. Ondernemingen kunnen rood, oranje en groen scoren, waarbij groen de beste score is en rood de slechtste.

Voor het beoordelen van horeca ondernemingen die tot een formule behoren gebruikt de NVWA een formulesteekproef. Zo worden de bedrijven van een formule als één onderneming beoordeeld. In de tweede helft van 2011 is door de NVWA bij 37 van de 89 Kwalitaria vestigingen een formulesteekproef gehouden. Deze vestigingen zijn beoordeeld op de volgende punten: hygiëne, bouwkunde en inrichting, ongediertewering en -bestrijding, inkoop en ontvangst, opslag en bewaren, bereiding, presentatie/verkoop, kruisbesmetting en kennis van voedselveiligheid. Alle vestigingen scoorden voldoende op deze punten.

vrijdag 17 februari 2012, Suzanne de Heer