Lagere aardappeloogst leidt mogelijk tot hogere fritesprijzen

De aardappeloogst wordt een stuk lager dan vorig jaar. Dit komt doordat het aardappelareaal, de hoeveelheid aardappelen die is gepoot, flink lager is dan vorig jaar. In België leidde dat al tot een bericht dat frites duurder worden maar die conclusie lijkt ietwat voorbarig.

001_food-image-1047331.jpeg

Volgens de North-western European Potato Growers (NEPG) zorgt  de teruggang in areaal voor een flink lagere opbrengst. De verwachting is dat aardappelen dit jaar daardoor duurder zullen worden dan vorig jaar. De voorspelling leidde in België al tot een bericht dat friet duurder wordt maar die conclusie lijkt voorbarig. De NEPG zegt namelijk dat het nog te vroeg is om echte voorspellingen over de aardappeloogst te doen.

In de vijf landen (België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en Verenigd Koninkrijk) die zijn vertegenwoordigd in de NEPG is 6 procent minder oppervlakte met aardappels gepoot dan vorig jaar. Naar schatting bedraagt het aardappelareaal 513.000 hectare, 32.000 hectare minder dan vorig jaar.
De teruggang is veroorzaakt door de lage prijzen die boeren vorig jaar voor hun aardappels kregen.  De grootse dalingen deden zich in Duitsland (-9,2%) en België (-6,9%) voor. In Nederland bedraagt de daling 6,2 procent. Frankrijk, een belangrijke leverancier van vroege aardappelen is met -0,2 procent stabiel.

Naast de teruggang in areaal kan ook de opbrengst per hectare lager uitvallen. Proefrooingen, in het areaal dat is bestemd voor de hoofdoogst, laten grote verschillen zien. De NEPG waarschuwt dat het eigenlijk nog te vroeg is voor voorspellingen. Echter, door het mindere areaal zal bij een gemiddelde opbrengst sowieso 3 miljoen ton minder aardappels worden geoogst voor een totaal van 24 miljoen ton.