Nationale openbaarmaking hygiënecontroles in Duitsland van de baan

Duitsland voert vooralsnog geen landelijke openbaarmaking van hygiënecontroles in. Een werkgroep van consumentenorganisaties en het Ministerie van Economische Zaken kon het niet eens worden over het zogenaamde stoplichtsysteem.

001_food-image-1058361.jpeg

Duitsland voert geen landelijk geldend hygiënestoplicht of hygiënebarometer in. Daarop was wel aangedrongen door consumentenorganisaties als Foodwatch en door deelstaatministers die consumentenzaken in hun portefeuille hebben.

In een werkgroep konden consumentenorganisaties en vertegenwoordigers van economische zaken (Wirtschaftsministerkonferenz)  het niet eens worden hoe zo’n systeem er uit zou  moeten zien. Het De Wirtschaftsministerkonferenz wees een verplichte openbaarmaking op voorhand al af omdat het systeem te bureaucratisch zou worden.

Dehoga, de Duitse KHN, is tevreden dat de plannen van tafel zijn. ‘We zijn blij dat onze goede argumenten in dit politieke debat hebben mee gewogen’,zegt directeur Ingrid Hartges in het vakblad Foodservice.

Overigens kent Duistland wel openbaarmaking op lokaal niveau. Sommige gemeenten en deelstaten (Länder) hebben inmiddels wel een systeem van openbaarmaking ingevoerd.