Nieuwe website AKSV

De Algemene Kokswaren en Snackproducenten Vereniging (AKSV) heeft een nieuwe website.

001_food-image-1037897.jpeg

Op de vernieuwde website, www.aksv.nl, worden de leden en stakeholders geïnformeerd over de activiteiten die de AKSV verricht voor de gemaksvoeding in het algemeen en de leden in het bijzonder.


De website biedt tevens een overzicht van de activiteiten die de vereniging voor haar leden verricht. Ook beschrijft de site welke initiatieven AKSV op een aantal maatschappelijke thema’s zoals kwaliteit gezondheid, duurzaamheid en arbeid heeft ondernomen. De site heeft naast een openbaar deel ook een besloten deel, uitsluitend toegankelijk voor leden. Hier wordt  achtergrondinformatie geboden en krijgen leden toegang tot documenten en vergaderstukken.