Toename psychisch verzuim, horeca koploper

Toename psychisch verzuim, horeca koploper

Het gemiddelde verzuimpercentage over 2011 ligt 0,2 procent hoger dan een jaar eerder. Er is geen verschil tussen mannen en vrouwen. 50-plussers meldden zich minder vaak ziek dan jongeren werknemers, maar hun verzuimperiodes waren wel langer.

Dat blijkt uit een analyse van 365/ArboNed, gebaseerd op ruim 1 miljoen werknemers. De horeca is een van de drie sectoren met een hoog percentage psychisch verzuim, de twee andere zijn Zorg Welzijn en Cultuur Recreatie.

Ten opzichte van 2010 steeg het percentage psychisch verzuim met 3 procent tot 20 procent. Mensen met klachten van deze aard waren in 2011 langer afwezig dan het jaar daarvoor: 147 dagen tegenover 141 dagen.

De bedrijfsgrootte is van invloed op het aantal ziekmeldingen. Bedrijven met minder dan 15 werknemers hadden in 2011 gemiddeld 0,4 verzuimen per werknemer. Voor organisaties met meer dan 500 man personeel was dit percentage 1.

donderdag 01 maart 2012, Rik Leonards